Traju radovi na izgradnji kolektora dugog 3,8 kilometara koji će u sklopu Aglomeracije Zabok spajati Sveti Križ Začretje i Zabok te ići dalje prema pročistaču voda u Oroslavju. Kako je još jednom istaknuo voditelj projekta, Diego Chersi ukupna vrijednost Aglomeracije Zabok-Zlatar je 598 milijuna kuna uz sufinanciranje Europske unije, a nositelj je Zagorski vodovod. U fazi 2 projekta izgradit će se 88,7 kilometara gravitacijskih cjevovoda, 2,22 kilometara tlačnih cjevovoda, 27 crpnih stanica i 29 preljevnih objekata. Dodao je da je projekt od izuzetne važnosti, posebno po pitanju zaštite okoliša. Zamolio je stanovnike za dodatno strpljenje zbog tekućih i nadolazećih radova jer će oni podići kvalitetu života, posebno kad se naprave i dva postrojenja za pročišćavanje voda. Projekt obuhvaća četiri grada i deset općina, a trebao bi biti završen do 30. lipnja sljedeće godine. Gradonačelnik Zaboka, Ivan Hanžek rekao je da je projekt interesantan posebice po pitanju ekologije, čega možda nećemo biti svjesni još godinama, a novim će se generacijama ostaviti čiste rijeke i potoci. Inače, na području Zaboka planira se izgraditi 26 kilometara mreže s devet crpnih stanica, od čega je 9,7 kilometara već napravljeno. Ukupna vrijednost radova na području Zaboka je oko 51 milijun kuna.