Cjenik za izbornu promidžbu

CJENIK – politička promidžba

RADIO “STUBICA” d.o.o.

49240 DONJA STUBICA, Toplička 10.

OIB: 29215553930

IBAN:HR3523600001101447253

Telefon: 049/288-005

Telefax: 049/286-150

radio-stubica@radio-stubica.hr

Primjenjuje se od 1.1.2024.

I PROMIDŽBENE EMISIJE

/komercijalni program/             EUR    

 – trajanje do 3 minuta              70,00

 – trajanje do 5 minuta            100,00

 – trajanje do 10 minuta         180,00

 – trajanje do 15 minuta         250,00

 – trajanje do 30 minuta         400,00

 – trajanje do 45 minuta         550,00 

– trajanje do 60 minuta          700,00  

POPUSTI:

 • za 10 plaćenih emisija                 –   5%
 • za 20 plaćenih emisija                 – 10%
 • za 35 plaćenih emisija                 – 20%
 • za 50 plaćenih emisija                 – 30%

II EMITIRANJE SPOTOVA

 • od 1 – 10 sekundi               10,00 
 • svaka dodatna sekunda       0,50  

POPUSTI:

 •   30 emitiranja                                   –   5%
 •   60 emitiranja                                   – 10%
 • 100 emitiranja                                   – 15%
 • 150 emitiranja                                   – 20%
 • 250 emitiranja                                   – 25%
 • 400 emitiranja                                   – 30%

P D V   NIJE SADRŽAN U CIJENI.

III REPORTAŽE SA SKUPOVA ILI PRIJENOSI PREDIZBORNIH SKUPOVA

Ugovaraju se u skladu sa osnovnim cijenama komercijalnog programa plus troškovi tehničke realizacije.

U D.Stubici, 01.01.2024.

D I R E K T O R :

Mladen Kukas, mag. novinarstva