Cjenik za izbornu promidžbu

Cjenik – politička promidžba

RADIO “STUBICA” d.o.o.

49240 DONJA STUBICA, Toplička 10.

OIB: 29215553930

IBAN:HR3523600001101447253

Telefon: 049/288-005

Telefax: 049/286-150

radio-stubica@radio-stubica.hr

I PROMIDŽBENE EMISIJE

/komercijalni program/           EUR    /      kn

 – trajanje do 3 minuta            53,09  /     400,00

 – trajanje do 5 minuta            79,63  /     600,00

 – trajanje do 10 minuta        119,45  /     900,00

 – trajanje do 15 minuta        159,27  /  1.200,00

 – trajanje do 30 minuta        238,90  /  1.800,00

 – trajanje do 45 minuta        318,53  /  2.400,00

– trajanje do 60 minuta         398,17  /  3.000,00

POPUSTI:

 • za 10 plaćenih emisija                 –   5%
 • za 20 plaćenih emisija                 – 10%
 • za 35 plaćenih emisija                 – 20%
 • za 50 plaćenih emisija                 – 30%

II EMITIRANJE SPOTOVA

 • od 1 – 10 sekundi                7,96  /   60,00
 • svaka dodatna sekunda      0,40  /     3,00

POPUSTI:

 •   30 emitiranja                                   – 10%
 •   60 emitiranja                                   – 15%
 • 100 emitiranja                                   – 20%
 • 140 emitiranja                                   – 25%
 • 200 emitiranja                                   – 30%
 • 300 emitiranja                                   – 35%
 • 500 emitiranja                                   – 40%

P D V   NIJE SADRŽAN U CIJENI.

1 EUR = 7,53450 kn

III REPORTAŽE SA SKUPOVA ILI PRIJENOSI PREDIZBORNIH SKUPOVA

Ugovaraju se u skladu sa osnovnim cijenama komercijalnog programa plus troškovi tehničke realizacije.

U D.Stubici, 01.01.2021.

D I R E K T O R :

Mladen Kukas, mag. novinarstva