Cjenik za izbornu promidžbu

Cjenik za izbornu promidžbu

RADIO “STUBICA” d.o.o.

49240 DONJA STUBICA, Toplička 10.

OIB: 29215553930

IBAN:HR3523600001101447253

Telefon: 049/288-005

Telefax: 049/286-150

radio-stubica@radio-stubica.hr

I PROMIDŽBENE EMISIJE /komercijalni program/

– trajanje do 3 minuta……………………… 400,00 Kn

– trajanje do 5 minuta ……………………… 600,00 Kn

– trajanje do 10 minuta …………………… 900,00 Kn

– trajanje do 15 minuta ………………… 1.200,00 Kn

– trajanje do 30 minuta ………………… 1.800,00 Kn

– trajanje do 45 minuta ………………… 2.400,00 Kn

– trajanje do 60 minuta ………………… 3.000,00 Kn

POPUSTI:

 • za 10 plaćenih emisija ………… – 5%
 • za 20 plaćenih emisija ………… -10%
 • za 35 plaćenih emisija ………… -20%
 • za 50 plaćenih emisija ………… -30%

II EMITIRANJE SPOTOVA

 • od 1 – 10 sekundi ……………………… 60,00 Kn
 • svaka dodatna sekunda ……………… 3,00 Kn

POPUSTI:

 • 30 emitiranja ……………………… -10%
 • 60 emitiranja ……………………… -15%
 • 100 emitiranja ……………………… -20%
 • 140 emitiranja ……………………….-25%
 • 200 emitiranja ……………………… -30%
 • 300 emitiranja ……………………… -35%
 • 500 emitiranja ……………………… -40%

P D V NIJE SADRŽAN U CIJENI.

III REPORTAŽE SA SKUPOVA ILI PRIJENOSI PREDIZBORNIH SKUPOVA

ugovaraju se u skladu sa osnovnim cijenama komercijalnog programa plus troškovi tehničke realizacije.

U D.Stubici, 01.01.2021.

D I R E K T O R :

Mladen Kukas, mag. novinarstva