Krapinsko-zagorska županija raspisala je javni poziv za sudjelovanje na 14. Sajamskoj izložbi Krapinskozagorske županije “100% ZAGORSKO u ZAGREBU”. Pozvani su izlagači zainteresirani za nastup na manifestaciji da popune anketni upitnik, koji se može preuzeti na županijskoj mrežnoj stranici, i da ga dostave najkasnije do 4. travnja nadležnom Upravnom odjelu. Temeljem dostavljenih anketnih listića odabrat će se izlagači koji će sudjelovati na manifestaciji. Sajam se planira održati u rujnu, na lokaciji Europskog trga, ulice Augusta Cesarca i Stare Vlaške. Županija osigurava potrebne tehničke uvjete za izlaganje i prodaju proizvoda, a zbog ograničenog prostora zadržava pravo odabira izlagača.