Gradu Zlataru odobrena su sredstva za uređenje tržnice u iznosu od sedam i pol milijuna kuna, objavila je gradonačelnica Jasenka Auguštan Pentek. Projekt je prošao administrativnu kontrolu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te se sada očekuje potpisivanje ugovora kako bi se moglo krenuti u postupak javne nabave. Buduća tržnica uredit će se na prostoru Sajmišta, koji ima dugogodišnju tradiciju sajamskih okupljanja, ali je neadekvatan. Projektom je predviđena tržnica veličine 430 četvornih metara sa zatvorenim prostorom, a u drugoj fazi uredio bi se i otvoreni dio Sajmišta.