Općina Mače završila je projekt asfaltiranja nerazvrstanih cesta u sklopu kojeg su asfaltirane tri dionice ukupne dužine 535 metara. Asfaltirana je cesta u Malom Komoru, dionica Kobiljak od 230 metara, dionica Mali Bukovec-Kveštaki u dužini 150 metara te dionica Posarići u naselju Mače i Mače pod brijeg u dužini 155 metara. Ukupna vrijednost radova bila je nešto manja od 360 tisuća kuna, a sa 200 tisuća kuna sufinanciralo ih je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.