Grad Pregrada svake godine organizira javnu tribinu na kojoj predstavlja prijedlog proračuna za narednu godinu. S obzirom na epidemiološku situaciju, ove godine tribina se održava online, večeras u 18 sati. Prijaviti se možete putem poveznice koja se može pronaći na internetskim stranicama Grada. Nakon prijave, na e-mail svakoga tko se javi bit će poslan link putem kojeg može sudjelovati na tribini. Na tribini će gradonačelnik Marko Vešligaj predstaviti prijedlog gradskog proračuna za 2021. godinu, izvore sredstava i njihovu namjenu te će građanima pružiti sve potrebne informacije, kao i eventualna obrazloženja pojedinih stavaka proračuna. Na ovakav način želi se održati postojeća razina transparentnosti u pripremi i izradi jednog od najvažnijih akata Grada. Inače, prijedlog Proračuna za 2021. godinu nalazi se na javnom savjetovanju na mrežnoj stranici Grada Pregrade do 4. prosinca.