Grad Zlatar uključit će se u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece, a prijedlog je podržalo i Gradsko vijeće. Za takvu inicijativu stvaraju se i preduvjeti, među ostalim aktiviralo se Društvo Naša djeca Grada Zlatara, a i sam Grad provodi brojne projekte pod zajedničkim nazivom „Rastimo zajedno – djeca i grad” za dobrobit djece i mladih. Podsjećamo, akciju vodi Savez društva „Naša djeca“ Hrvatske, a cilj je motivirati lokalnu zajednicu, stručne službe, ustanove, udruge, pravne subjekte te roditelje i djecu da ostvaruju dječja prava iz Konvencije UN-a o pravima djeteta, koja obvezuje odrasle da čine najviše što mogu kako bi se svako dijete uspješno razvijalo i pripremilo za život. Program Akcije razrađen je u 10 područja važnih za život djece, a koordiniranje svih aktivnosti vezanih za ostvarivanje Akcije provodit će Koordinacijski odbor kao radno i operativno tijelo, koji će imenovati gradonačelnica u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Odluke za uključivanje u akciju Grad – prijatelj djece.