Na području Zaboka privremeno se zatvaraju pojedini „zeleni otoci”. Razlog zatvaranju je neprimjereno odlaganje otpada. Prema riječima Danijela Tuđe, stručnog suradnika za infrastrukturu u gradu Zaboku, do daljnjega će biti zatvoreni zeleni otoci u Grabrovcu kod Društvenog doma, u Lugu Zabočkom kod stambeno-poslovne zgrade Gorup, u Humu Zabočkom i u Bregima Zabočkim. Dodao je kako na području grada postoji 25 zelenih otoka na koje korisnici mogu odlagati ambalažni otpad, papir, staklo, PET i PVC ambalažu u manjim količinama. Ukoliko građani trebaju odložiti veću količinu, može se naručiti kontejner od tvrtke Komunalno Zabok koja zbrinjava otpad na području grada. Tuđa je upozorio kako se otpad ne smije odlagati pored spremnika, a u posljednje vrijeme na spomenutim zelenim otocima nesavjesni građani odlagali su i otpad koji se na zelene otoke ne odlaže, poput starog namještaja, madraca, automobilskih guma. Kako bi građanima ukazali na neprimjeren način odlaganja otpada, navedeni zeleni otoci su privremeno zatvoreni. Iz grada Zaboka, pozvali su građane da se aktivno uključe u sustav gospodarenja otpadom i daju svoj doprinos u zbrinjavanju otpada.