Gradonačelnica Zlatara, Jasenka Auguštan Pentek raspisala je Javni natječaj za financiranje aktivnosti udruga na području grada u 2023. godini. Sredstva će se dodijeliti u tri područja i to za sport i rekreaciju 46.453 eura, za razvoj civilnog društva 25.217 eura i za zaštitu prava i interesa branitelja 664 eura. Rok za podnošenje prijedloga programa, projekata i manifestacija traje do 13. travnja. Projektni prijedlozi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Gradu Zlataru. Tekst natječaja s uputama dostupan je na mrežnim stranicama Grada Zlatara.