Na sjednici Gradskog vijeća Zaboka donesena je Odluka o polugodišnjem izvršenju proračuna. Ukupni gradski proračun za ovu godinu planiran je u iznosu od 13,8 milijuna eura, prihodi su u prvoj polovici ove godine realizirani u iznosu od 6 milijuna eura, a rashodi 4,4 milijuna eura.

Kako je obrazložila pročelnica Upravnog odjela za financije Marija Sinković u proračun za ovu godinu prenesen je višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od preko 8 tisuća eura, i zajedno s viškom realiziranim u prvoj polovici ove godine od milijun 616 tisuća eura, ukupan raspoloživ višak iznosi milijun 625 tisuća eura. Točka dnevnog reda koja je izazvala najviše rasprave definitivno je bilo izvješće o radu gradske komunalne tvrtke Plavinka.

Bivši direktor Plavinke, sada nezavisni vijećnik u Gradskom vijeću Krešimir Končevski osjetio se prozvanim zbog spomenutog gubitka te je od direktorice Sonje Horvat zatražio ili da se ispriča zbog neistinitog navoda ili da pripremi izvješće u kojem će navesti koji su se to naslijeđeni gubici u proteklom razdoblju morali pokrivati.

Končevski je rekao i kako se grad ne održava urednim, posebno javne površine i groblje s čime se složio i predsjednik Gradskog vijeća Dragutin Črnjević te je ponovno iskazao nezadovoljstvo zbog vremena ukopa pokojnika u ljetnim mjesecima.

Direktorica Horvat je obrazložila kako se vrijeme ukopa dogovaralo s obitelji pokojnika, a što se tiče održavanja groblja rekla je kako od početka godine nisu imali sredstava za plaćanje djelatnika na održavanju groblja te da su s priljevom sredstava zaposlili jednog djelatnika te je u planu zapošljavanje još jednog. Na koncu izvješće o radu nije prihvaćeno s obzirom da je 6 vijećnika glasalo „za” izvješće, 6 je bilo „suzdržano” i jedan je vijećnik glasao „protiv”. Na sjednici je među ostalim donesena Rezolucija o proglašenju Grada Zaboka sigurnim mjestom za žene