Održana je sjednica Općinskog vijeća Bistre. Prethodio joj je aktualni sat na kojoj je načelnik Danijel Drviš je odgovarao na pitanja vijećnika koja su se većinom odnosila na sigurnost u prometu. Bilo je riječi o uređenju autobusne stanice u Bukovju, na kojoj je predviđeno postavljanje nadstrešnice do početka nove školske godine, dok je na upit o sigurnosti prometa, posebice na raskrižju Bistranske i Sportske ulice kod Sportsko rekreacijskog centra, načelnik informirao vijećnike kako je već napravljen projekt postavljanja semafora na ovom raskrižju te da se nadaju kako će uskoro ići i natječaj iz kojeg će financirati projekt. Kako je za Radio Stubicu rekao načelnik Danijel Drviš, vijećnici su prihvatili prijedlog Odluke o dugoročnom zaduživanju Općine u iznosu od 5,2 milijuna kuna, radi pokriće vlastitog udjela u projektu Obnova zgrade stare škole i kulturno-turističke revitalizacije. Dio sredstava koristit će se i za uređenje Podgorske ulice te za daljnju izgradnju kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava, dijelova koji nisu obuhvaćeni radovima na Aglomeraciji te će ih Općina financirati iz vlastitih proračunskih sredstava. Na sjednici je donesena Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Bistre, kojom će se učenicima ponovno osigurati besplatna nabava, uz napomenu kako će materijal od ove godine biti besplatan i za učenike s područja Bistre koji škole pohađaju izvan Bistre.