Gradonačelnica Grada Zlatara Jasenka Auguštan Pentek raspisala je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava za mjeru Programa potpore poljoprivredi na području Grada Zlatara za 2021. godinu. Sredstva se dodjeljuju iz gradskog proračuna s ciljem unapređenja poljoprivrede na području Grada Zlatara. Korisnici sredstava su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište na području Zlatara i koja imaju poljoprivredne površine i proizvodne kapacitete na području Grada te nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu. Potporu može koristiti samo jedan član poljoprivrednog gospodarstva, a visina potpore koja se može dodijeliti po korisniku, po svim mjerama, najviše iznosi do 10 tisuća kuna godišnje. Svi potrebni podatke i obrasci mogu se pronaći na internetskim stranicama grada Zlatara. Zahtjevi se podnose u zatvorenim kuvertama i to preporučenom pošiljkom na adresu Grada Zlatara, do 21. siječnja ove godine, odnosno do iskorištenja osiguranih sredstava, a o zahtjevima će se odlučivati prema redoslijedu zaprimanja.