Ovogodišnji proračun Općine Tuhelj iznosi 12 milijuna kuna i prema riječima načelnika Mladena Hercigonje razvojan je ali i socijalan. U njemu su predviđeni i neki kapitalni projekti čija će realizacija započeti u ovoj godini. Načelnik Hercigonja je za Radio Stubicu, među ostalim, izdvojio radove na uređenju centra Tuhlja, navodeći kako se unazad nekoliko godina puno ulagalo u infrastrukturu u okolnim naseljima. Dodao je kako izgled centar mjesta nije na razini koju stanovnici Tuhlja zaslužuju te će se od ove ali i u narednim godinama više pažnje posvećivati njegovom uređenju. Za uređenje tuheljskog trga već je izrađena i projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola. U planu je i izgradnja parkirališta, uređenje parka u Tuheljskim Toplicama kao i uređenje društvenog doma, iznad Vatrogasnog doma u Tuhlju. Spomenuti projekt prijavljen je i na mjeru 7.4.1. Prema riječima načelnika Hercigonje na inicijalnoj rang listi projekt je trenutno ispod crte no postoji nada da će sredstva za tu mjeru biti povećana te da će se i taj, za Tuhelj, iznimno važan projekt moći realizirati. Ukupna vrijednost projekata koji će započeti u ovoj i završiti uglavnom u 2023 godini, je oko 7 milijuna kuna. I u ovoj godini radit će se i na modernizaciji nerazvrstanih cesta i javne rasvjete. U planu je izgradnja javne rasvjete u Črešnjevcu i Lenišću, te asfaltiranje cesta u dužni od jednog kilometra.