U sklopu programa Dječje škole nogometa u organizaciji Nogometnog klupa Radoboj. održane su dvije edukativne radionice na teme: Poštivanje prema igračima, jednakost i timski duh i Kulturno i pošteno navijanje bez agresije. Radionice je održao Gordan Poslončec, diplomirani kineziolog i učitelj tjelesne i zdravstvene kulture. Također je učenicima na konkretnim primjerima predstavljen Kodeks ponašanja u igri i u navijanju. Do sada su provedene sveukupno 3 edukativne radionice, od ukupno njih 5, tako da preostaju još dvije teme: Sport kao dio kulture i Etičke vrijednosti u sportu. Cilj samog programa Dječje škole nogometa je privući nove članove te proširiti svijest stanovnika Radoboja o zdravom načinu života od najranije dobi. Program sufinanciraju Ministarstvo turizma i sporta i Općina Radoboj. Ovim putem pozivaju svu djecu s područja Radoboja i okolice od 6 od 18 godina da se uključe u Dječju školu nogometa i postanu dio tima Nogometnog kluba “Radoboj“.