Dio ovogodišnjeg proračuna Općine Gornja Stubica, u iznosu od 29 milijuna kuna, namjerava se utrošiti u nekoliko većih projekata. Prema riječima načelnika Jasmina Krizmanića uređenje cesta je i dalje jedan od primarnih zadataka ove općine. Tako je u planu asfaltiranje cesta koje su u lošem stanju i one koje asfalt još uopće nemaju, a u tu svrhu planirana se utrošiti oko milijun 700 tisuća kuna. Realizacija će uvelike ovisiti i o Natječajima ministarstava. U proračunu su predviđena i sredstva za ceste stradale u potresu i to oko milijun i pol kuna. Načelnik Krizmanić je naveo kako sa sredstvima dobivenim od Vlade RH, mogu započeti sanaciju. Predviđeno je urediti dijelove cesta u naseljima, koje su oštećene prekomjernom uporabom prilikom sanacije objekata stradalih u potresu. Svake godine u Gornjoj Stubici se trude sanirati i što više klizišta, no to ovisi i o sredstvima dobivenim od Hrvatskih voda. Naime, otprilike 60 posto cijene radova sufinanciraju Hrvatske vode, a preostalih 40 posto lokalne jedinice. U ovoj godini u planu je sanacija klizišta u Gusakovcu, u zaselcima Mikulci i Sinkovići te klizište u Jakšincu u zaselku Perešini-Leškovići.