Grad Pregrada poziva vas na javnu tribinu S obzirom na važnost koju Kunagora ima za Grad Pregradu i za cijelu KZŽ, kao jedan od prirodnih bisera i s ciljem daljnje zaštite i očuvanja prirode, Grad Pregrada pokrenuo je inicijativu kako bi Kunagora postala zaštićeni dio prirode lokalnog značaja u kategoriji značajni krajobraz sukladno Zakonu o zaštiti prirode.O zaštiti lokaliteta Kunagora na tribini će govoriti stručnjaci iz Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije i Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije. Predstavnici Hrvatskih šuma približit će temu održivog gospodarenja šumom, dok će se predstavnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta osvrnuti na eksploataciju kamenoloma te buduće planove. Kroz raspravu i aktivan angažman svih sudionika cilj je doći do održivih rješenja za zaštitu naše Kunagore. Javna tribina će održat će u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade u 18 sati.