Većina komunalnih radova planiranih u ovoj godini, na području Klanca, je pri kraju. Kako je za Radio Stubicu istaknuo gradonačelnik Zlatko Brlek, ovih su dana završili radovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta čije je financiranje planirano u ovogodišnjem proračunu, a vrijednost radova iznosila je 68.500 eura. Uoči Svih Svetih uređena je staza na novom groblju, popločena je betonskim opločnicima, a vrijednost radova iznosila je 20 tisuća eura plus PDV. Završen je izbor za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju, odnosno uređenje Trga mira u Klanjcu. Izabran je izrađivač projekta koji bi trebao biti gotov u prvoj polovici iduće godine. Do kraja godine trebao bi biti raspisan i završen natječaj za radove na Prečkom putu, a do kraja travnja iduće godine, radovi bi trebali biti i gotovi. „Klanječko komunalno poduzeće prošlo je na Natječaju te će i ove godine biti zaduženo za održavanje cesta u zimskom periodu. Nadama se da ćemo ove godine imati nešto snijega, ali isto se tako nadamo da neće biti prevelikog troška na toj proračunskoj stavci”, istaknuo je Brlek i dodao kako do kraja godine slijedi uređenje neasfaltiranih prometnica na području grada, na kojima se nakon svake veće kiše mora iznova intervenirati, što predstavlja prilično veliki trošak za gradski proračun. Na Javnom savjetovanju je još uvijek odluka o porezima grada Klanjca kao i Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o proračunu za iduću godinu.