Općini Pušća je za protupotresnu obnovu na 19 lokacija dodijeljeno tri milijuna eura i radovi su završeni osim na lokaciji Grmovščica, rekao je za Radio Stubicu, načelnik Filip Bernardić. To je najveće ulaganje u komunalnu infrastrukturu u povijesti Općine. Bilo je intenzivo, smatra Bernardić, ali su u osam naselja uređene ceste i klizišta te se zahvalio svima koji su bili uključeni u ovaj veliki projekt kao i mještanima na razumijevanju. Dalje se nastavlja s projektom biciklističke staze i ona bi morala biti završena do 15. listopada, a službeno otvorenje planira se slijedećeg proljeća. Od Zagrebačke županije dobiveno je 40 tisuća eura, a od Ministarstva unutarnjih poslova 48 tisuća eura za uređenje nogostupa u Gornjoj Pušći, dionica od tristotinjak metara koja jedina nije povezana nogostupom. Uz sufinanciranje Općine uredit će se i ta dionica na kojoj prolazi dosta učenika na putu do škole. S dogradnjom škole, krenula je jednosmjenska nastava, a Općina sufinancira produženi boravak za djecu od prvog do trećeg razreda. Priprema se tradicionalna manifestacija „Jesen u Pušći” s bogatim programom, 8. listopada na Trgu osam sela. Također će se od 3. do 10. listopada održati Dječji tjedan s edukativnim, ekološkim, zabavnim i sportskim programima. Načelnik Bernardić osvrnuo se i na činjenicu da će na slijedećim parlamentarnim izborima Pušća biti priključena 3. izbornoj jedinici. Smatra da je to prirodno jer se Pušćani smatraju Zagorcima i logičnije je da budu uz Zagorje i Međimurje, nego uz Zagreb. Kao član HDZ-a, vjeruje da će pomoći stranci da ostvari što bolji rezultat te da će se izabrani zastupnici boriti za daljnji razvoj Zagorja i sjeverozapadnog dijela Hrvatske.