Općina Stubičke Toplice i ove školske, odnosno akademske godine sufinancira troškove javnog prijevoza učenika srednjih škola i studenata sa svog područja. Pravo na sufinanciranje troškova međumjesnog javnog prijevoza imaju redovni učenici te redovni ili izvanredni studenti s prebivalištem ili boravištem na području Stubičkih Toplica. Sufinanciranje troškova prijevoza učenika za javni linijski autobusni prijevoz utvrđuje se mjesečno s određenim iznosom prema određenoj zoni: I. zona do 10 kilometara sufinancira se sa 82,38 kuna, II. zona od 10 do 20 kilometara sa 119 kuna, III. zona od 20 do 30 kilometara sa 146,38 kuna, IV. zona od 30 do 40 kilometara sa 173,88 kuna, V. zona od 40 do 50 kilometara s 201,25 kuna i VI. zona od 50 kilometara nadalje s 237,88 kuna. Kod željezničkog prijevoza, sufinancira se 12,5 posto cijene mjesečne ili polumjesečne učeničke karte učeniku koji ostvaruje pravo na subvenciju prijevoza prema Odluci Vlade Republike Hrvatske i Odluci župana. Učenik koji ne ostvaruje pravo na subvenciju prijevoza prema ovim odlukama, financira se 100 posto cijene učeničke karte. Pravo na financiranje troškova javnog željezničkog prijevoza imaju i redovni i izvanredni studenti s prebivalištem ili boravištem na području Općine.