Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je rezultate Programa ulaganja u zajednicu za 2022. Odabrani su projekti koji potiču jačanje socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganja u obnovu, adaptaciju i rekonstrukciju građevina javne namjene, koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici, a služe za zadovoljenje zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba. Sredstva su odobrena i za tri projekta iz Krapinsko-zagorske županije. Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Oroslavje dobit će 150 tisuća kuna za nastavak radova na sanaciji oštećenja uzrokovanih potresom na crkvi Sv. Petra u Krušljevom Selu. Osnovna škola Mače dobit će također 150 tisuća kuna za adaptaciju zgrade Područne škole Peršaves, dok će Osnovna škola Đurmanec dobiti 100 tisuća kuna za projekt obnove školske kuhinje.