Odbor za priznanja Grada Krapine objavio je Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu gradskih priznanja za 2022. godinu, a koja će biti uručena na Dan grada. Javna priznanja koja se mogu dodijeliti su nagrada za životno djelo, priznanje počasnog građanina, povelja, plaketa, grb i mala plaketa Grada Krapine. Prijedlozi koji se dostavljaju Odboru, moraju biti pismeno obrazloženi i sadržavati sve potrebne podatke. Rok za dostavu prijedloga je 30. listopad. Kompletan poziv dostupan je na internetskoj stranici Grada Krapine.