Cijena vode lokalnog vodovoda kojim upravlja Općina Marija Bistrica povećana je sa dosadašnjih 5 na 8 kuna po metru kubičnom, a za privredu i poslovne subjekte sa 6 na 9 kuna. Ova je odluka na sinoćnjoj sjednici Općinskog vijeća donesena jednoglasno. Načelnik Josip Milički pojasnio je kako su cijenu morali povećati zbog rasta cijene energenata i troškova održavanja. Godišnji prihodi od lokalnog vodovoda iznose oko 750 tisuća kuna, a godišnji troškovi su oko 800 tisuća kuna. Inače, cijena vode nije mijenjana tridesetak godina.

„Očekivali smo da će uredba o preuzimanju lokalnih vodovoda od strane javnih isporučitelja, u našem slučaju Zagorskog vodovoda proteći u zadanih 90 dana, no međutim Ustavni sud je donio odluku o privremenoj obustavi preuzimanja vodnih građevina i mi smo bili primorani dići cijenu da bi bili na pozitivnoj nuli”, rekao je Milički. Uz nove cijene vode, dodaje se još 13 posto PDV-a koji prolazna stavka. Inače, bistrički lokalni vodovod ima 1200 korisnika, obuhvaća potrošače užeg naselja Marije Bistrice i jedan dio Laza te godišnje isporuči 140 tisuća kubika vode.

Na sjednici je donesena i prva izmjena proračuna za ovu godinu. Proračun je povećan za oko 500 tisuća kuna i sada iznosi 35 milijuna kuna. Radi se o usklađivanju svih projekata i dodavanju stavki za koje su osigurali sredstva preko natječaja. Načelnik Milički je izvijestio i kako se Općina ovih dana prijavljuje na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja za dogradnju novog dječjeg vrtića sa tri nova paviljona, procijenjene vrijednosti oko 7,5 milijuna kuna.

Prihvaćen je i izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu, koji je s prethodno planiranih 32 milijuna, zajedno s proračunskim korisnicima dječjim vrtićem Pušlek i Općinskom knjižnicom i čitaonicom na kraju realiziran s gotovo 28 milijuna kuna. Načelnik je zadovoljan njegovim izvršenjem, jer su bili uspješni apliciranjem na natječaje te ostvarili značajna EU sredstva, kao i sredstva na nacionalnoj razini, koja ukupno iznose oko 8,5 milijuna kuna. I rebalans i izvršenje prihvaćeni su sa 7 glasova ZA dok je 5 oporbenih vijećnika bilo suzdržano.