Grad Zabok predstavio je kako bi u budućnosti trebao izgledati Trg Ksavera Šandora Gjalskog te Park Milana Prpića. Naime, u planu je njihova rekonstrukcija i uređenje. Stručni suradnik za infrastrukturu u Gradu Zaboku Danijel Tuđa rekao je kako se Trg Ksavera Šandora Đalskog planira urediti u jedan moderni gradski park, a koji će se moći realizirati tek nakon završetka projekta modernizacije željezničke pruge Zaprešić- Zabok. Planira se tako ukidanje prometnice koja povezuje Kolodvorsku ulicu i Ulicu Matije Gupca, a sam će se trg i proširiti. Uvest će se i nova regulacija prometa kroz sam centar. Planira se i puno zelenila i vodena česma kao i urbana oprema. Taj će trg u jednom budućem vremenu biti početna točka za buduću Ksaveru stazu kojom je hodao i promišljao svoja djela poznati Zabočan i pisac Ksaver Šandor Gjalski. Trg je zamišljen za održavanje koncerata, festivala, modnih revija, sajmova, advenata, znači za šire namjene. „Za Park Milana Prpića je izrađeno idejno rješenje i glavni projekt te također njegova realizacija ovisi o završetku projekta modernizacije pruge, a isto tako ovisi o projektu biciklističke staze i čeličnog mosta koji prolazi preko parka. U planu je uređenje dječjeg i sportskog dijela parka. Tijekom ove godine očekuje se ishođenje građevinskih dozvola koje su preduvjet za prijavu na natječaj EU fondova kako bi što lakše mogli realizirati oba projekta. Cilj je da uređeni trg i park budu prepoznatljivi i urbani te sigurni za korištenje djeci i građanima”, zaključio je Tuđa.