Općina Bedekovčina raspisala je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u 2023. godini. Natječaj i sva potrebna dokumentacija objavljeni su na općinskim mrežnim stranicama. Kako bi se udrugama pomoglo, organizira se pripremna radionica za izradu prijava. Održat će se u petak u sobi za sastanke Općine Bedekovčina s početkom u 17 sati.