Iz PU krapinsko-zagorske uputili su obavijest građanima kako od 1. srpnja novčane kazne za prekršaje na mjestu počinjenja prekršaja više neće moći plaćati gotovinom već od tog datuma MUP u potpunosti prelazi na bezgotovinsku naplatu novčanih kazni putem POS uređaja. Građaninu kojim putem POS uređaja plati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja uručit će se potvrda da su novčana kazna i troškovi postupka plaćeni i slip o obavljenoj transakciji putem POS uređaja. To vrijedi za sve prekršaje, a ne samo one u prometu. Ukoliko građanin želi platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja a nema uz sebe nema karticu ili nema dovoljno sredstava na računu, policajac će mu uručiti obavijest o počinjenom prekršaju. U tom slučaju smatrat će se da je novčana kazna naplaćena na mjestu počinjenja ako građanin kaznu umanjenu za polovicu iznosa plati u roku tri dana od primitka obavijesti te dokaz o izvršenoj uplati dostavi tijelu koje je utvrdilo prekršaj te će im sve to policijski službenici objasniti. U slučaju da građanin ne želi na mjestu počinjenja prekršaja platiti novčanu kaznu bit će mu izdan obavijesni prekršajni nalog i u tom će se slučaju smatrati da je kazna u cijelosti plaćena ako građanin kojemu je izdan nalog u roku od osam dana, od dana pravomoćnosti prekršajnog naloga plati dvije trećine izrečene novčane kazne