Načelnica Konjščine Anita Krok

Općina Konjščina ima velik problem s liječnicima obiteljske medicine, jer ih nema dovoljno na tržištu rada, a mnogi od njih ne žele ostati raditi u malim sredinama. Stoga je načelnica Anita Krok dala prijedlog Općinskom vijeću Konjščine, da se za 2024. godinu u proračun za zdravstvo doda stavka da Općina daje 5.000 eura doktorima koji će ostati raditi u općini i to je nazvala „Liječnički fond“. Načelnica je dodala kako Općina ne posjeduje nikakvu nekretninu koju bi mogli ponuditi liječniku, a kako to obično rade veći gradovi. Kao problem je navela i činjenicu da u konjščinsku ambulantu dolaze uglavnom mladi liječnici koji još nisu specijalizirali te specijalizaciju traže u urbanijim sredinama. Izrazila je nadu kako će Općinsko vijeće podržati njezin prijedlog koji je trenutno na javnom savjetovanju. Obavljeni su već i neki razgovori s liječnicima koji su bili u ordinaciji bez nositelja, a u svojim komentarima prijedlog su podržali i neki građani i slažu se s takvom odlukom.