Krapinsko-zagorska županija raspisala je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje proizvodnje zagorskih mlinaca u 2022. godini. Javiti se mogu trgovačka društva i obrti sa sjedištem na području županije, koji proizvode zagorske mlince prema specifikaciji proizvoda i stavljanju ih na tržište te su certificirani proizvođači i nositelji potvrde o sukladnosti proizvoda. Potpora se može dobiti za proširenje objekata, kupnju strojeva, opreme, alata i dostavnih vozila te marketinške aktivnosti i edukaciju. Najniži iznos potpore je 20 tisuća kuna, a najviši 80 tisuća, ovisno o visini proizvodnje. Prijave i potrebna dokumentacija dostavlja se Krapinsko-zagorskoj županiji, a rok je do 13. lipnja. Kompletan tekst javnog poziva objavljen je na web stranici Krapinsko-zagorske županije.