Grad Donja Stubica objavio je javni poziv za prijavu programa i projekata udruga koji su od interesa za opće dobro i razvoj Grada za ovu godinu. Javni poziv je otvoren do 11. veljače. Natječajna dokumentacija je dostupna na mrežnim stranicama Grada, a može se podići i u Gradskoj upravi radnim danom od 7 do 15 sati.