Vendi Keserica

Danas se obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, u spomen na 22. rujna 1999. godine kad su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, a jedna ranjena. Tim smo povodom razgovarali s Vendi Keserica Tomičić, socijalnom radnicom, stručnom suradnicom SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije. Rekla je i kako blježe kontinuiran rast broja pruženih usluga od kojih su najčešći psihosocijalno savjetovanje, pravno i psihološko savjetovanje te dakako rad SOS telefonske linije.

“Iz uvida u statističku bazu vidljivo je kako su žrtve nasilja najčešće u dobnoj skupini od 31 do 40 godina, te nakon toga slijede žene iz dobne skupine od 41 do 50 godina. Međutim, važno nam je naglasiti kako i žene starije životne dobi, odnosno od 70 godina i više, također zovu, odnosno koriste naše usluge. Naše korisnice su najčešće zaposlene, i to 44,7% korisnica. Nezaposleno je njih 16,9%. Počinitelji nasilja su najčešće muževi, odnosno u 53% slučajeva su muževi ti koji su počinitelji nasilja, nakon čega slijedi muško punoljetno dijete kao i izvanbračni suprug odnosno partner”, rekla je Keserica Tomičić.

Od oblika nasilja, najčešće je prisutno nekoliko oblika nasilja, vrlo rijetko bilježimo samo jedan oblik nasilja. Psihičko nasilje žene žrtve ističu u 81,6% slučajeva, fizičko nasilje 66,6% te primjećujemo kako raste broj ekonomskog nasilja (51%). Sve njihove usluge su besplatne, dostupne i jamčimo anonimnost osoba koje nam se obrate za pomoć. “Ono na što želimo jasno i glasno apelirati ovim putem, no svakako ne samo na današnji dan, nego svih 365 dana u godini jest osuda partnerskog nasilja kao i nasilja u obitelji od strane društva, veće razumijevanje i podršku prema žrtvama nasilja a od institucija zahtijevamo strože kažnjavanje I adekvatnije procesuiranje nasilja u obitelji”, zaključila je.

Povodom ovog dana, održana je i  izložba „Makovi iza rešetaka“, izložba likovnih radova jedne od korisnica CESI: SOS savjetovališta za žene žrtve nasilja KZŽ. Izložba je brojala ukupno 13 radova, kako je i sama autorica objasnila svaki od radova predstavlja ubijene žene od strane partnera, odnosno žrtve femicida. Art terapija, odnosno u ovom slučaju terapija slikanjem se pokazuje kao vrlo uspješna metoda jer je žrtvama nasilja vrlo često teško naći riječi za ono što osjećaju. Međutim, koristeći likovne tehnike osoba se osnažuje, otkriva unutarnje potencijale i snažnije iznosi emocije uzrokovane traumom nasilja.

“Čini mi se kako je najvažnije senzibilizacija javnosti  o nasilju kao stvarno neprihvatljivoj kategoriji. Mi smo na tom putu dobili mnoge prijatelje koji zajedno s nama šire ideju o Krapinsko – zagorskoj županiji kao županiji s nultom stopom nasilja. Radimo i neke aktivističke događaje na koje sam jako ponosna kao što je akcija ˝I tebe se tiče˝ koja kontinuirano živi, zatim akcija o predrasudama i stereotipima. Izuzetno je važno da informiramo zajednicu, educiramo je i da toleranciju prema nasilju svedemo na nulu. Jedan od sjajnih primjera kako to možemo činiti je i ova izložba. Art terapija, likovno izražavanje ili bilo koje drugo umjetničko izražavanje pomaže u nošenju s tako teškom temom”, poručila je zamjenica župana Jasna Petek dodavši kako sve nabrojeno zasigurno osnažuje žene da nasilje i prijave.