Općinsko vijeće Đurmanca na zadnjoj sjednici izabralo je članice i članove općinskog Savjeta mladih te njihove zamjenice i zamjenike. Savjet mladih čini sedam članova i sedam zamjenika članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, a mandat im traje tri godine od dana konstituiranja Savjeta mladih. Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Općinskog vijeća najkasnije u roku od 30 dana od dana izbora članova Savjeta mladih.