Gradu Zlataru od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja odobrena su dva projekta. Riječ je o sanaciji dvaju klizišta u Vinogradskoj ulici. Odobrena sredstva iznose milijun 600 tisuća kuna. Prema riječima gradonačelnice Jasenke Auguštan Pentek, sanacija tih dvaju klizišta planira se u idućoj godini. Na natječaj Hrvatskih voda Grad Zlatar prijavio je još jedan projekt, sanaciju klizišta u Donjoj Selnici.