Gradsko vijeće Oroslavja većinom glasova (HDZ, SDP, HNS) sinoć nije prihvatilo izvršenje proračuna za prošlu godinu nakon čega je gradonačelnik Viktor Šimunić napustio sjednicu. Pokazala je i ova sjednica koja je trajala preko četiri sata i završila iza ponoći da kohabitacija u ovom gradu i dalje ne funkcionira, a ni nema naznaka da je izgledna. Inače kod izvršenja proračuna gradonačelnik Šimunić je rekao kako je ostvaren povijesni prihod, koji je bez proračunskih korisnika iznosio 28,6 milijuna kuna što je 50 posto više u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi su bili za gotovo pet milijuna manji od prihoda. Apelirao je Šimunić na vijećnike da usvoje izvršenje, kako se ne bi dogodilo kao što je bilo prošle godine pa je grad ostao bez 400.000 kuna na jednom natječaju jer nije imao usvojeno izvršenje proračuna. No vladajući vijećnici ocijenili su da nema transparentnosti ni zakonitosti u trošenju proračunskog novca, da su brojne stavke prekoračene, da nije na vrijeme vijećnicima dostavljena odluka o preraspodjeli, te na kraju nisu usvojili izvršenje proračuna. Gradonačelnik Šimunić ocijenio je da je komunikacija na sjednici ispod svakog nivoa, nazvao je poraznim da nije prihvaćeno izvršenje proračuna što može prouzročiti da grad ostane bez novca na nekim budući natječajima za projekte, i napustio je sjednicu.

Viktor Šimunić

U izjavi za Radio Stubicu komunikaciju na vijeću ocijenio je neprimjerenom.  Istaknuo je da će bez obzira na sva podmetanja u naredne dvije godine mandata dati sve od sebe da razvije grad. Nakon odlaska gradonačelnika sjednica je nastavljena sa usvojenim dnevnim redom. Između ostalog odlučeno je da se od gradske uprave zatraži da krene u šeste izmjene prostornog uređenja grada. Također da se zajedno s Ekoflorom pronađe rješenje za probleme u odvozu otpada posebno za velike poslovne korisnike kojima je postojeći sistem odvoza nedostatan. Traži se od grada i da uvede dodatni priključak struje za Dom kulture kako postojeći najmodavac u tamošnjem prostoru ne bi plaćao struju za cijeli objekt. Podignuta je i cijena vrtića. Iako je Upravno vijeće vrtića tražilo da cijena za prvo dijete poraste na 312 eura, vladajući vijećnici ocijenili su da je to nedovoljno te povećali na 340 eura. Pritom je naglašeno da će se povećanje odnositi samo na izdvajanje grada, dok bi za roditelje i dalje trebala ostati ista cijena, odnosno za prvo dijete 800 kuna preračunato u eure. Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Tuđa po završetku sjednice u izjavi za Radio Stubicu rekao je da malo koja kohabitacija funkcionira savršeno. Podsjetio je da je i on imao sličnu situaciju kao gradonačelnik ali da je njegova suradnja s vijećem bila konkretnija. Iskazao je žaljenje što je došlo na trenutke do neprimjerene komunikacije, ali ne smatra da je krivnja samo na vijećnicima nego i na gradonačelniku. Kaže da očekuje i poziva gradonačelnika na suradnju i na pronalaženje zajedničkog jezika u korist građana Oroslavja. U konačnici je iskazao i zadovoljstvo ovim vijećem jer je većina odluka donesena jednoglasno.

Ivan Tuđa