Općini Bedekovčina izdana je lokacijska dozvola za izgradnju ulice “B” u Gospodarskoj zoni Bedekovčina I. U sklopu izgradnje ulice planira se prometnica s 2 trake širine 3,0 m, istočni nogostup s biciklističkom i pješačkom stazom širokima po 1,50 m te zelenim pojasom od jednog metra na zapadnoj strani. Uz ulicu bit će izgrađena i pripadajuća infrastruktura, fekalna i oborinska odvodnja, vodovod, plinovod, instalacije za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, elektroenergetska mreža te javna rasvjeta.