Anđelko Švaljek, direktor Regeneracije iz Zaboka, novi je predsjednik Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Krapina. Za predsjednika je podržan jednoglasno na izbornoj sjednici Gospodarskog vijeća na kojoj je izabran i 21 novi član novog saziva. Švaljek je zahvalio na izboru te dosadašnjem predsjedniku Josipu Grilecu na vođenju Županijske komore. Čestitke novoizabranom predsjedniku i članovima vijeća uputio je župan Željko Kolar. Novom je predsjedniku te zagorskim poduzetnicima poručio da će rado saslušati svaki prijedlog, primjedbu i sugestiju, a sve sa jednostavnim ciljem – da imamo što bolje poslovno okruženje, što više investicija i što zadovoljnije radnike. Ovom je prilikom dosadašnjem predsjedniku Josipu Grilecu župan uručio i zahvalnicu za dugogodišnji doprinos razvoju gospodarstva na području Krapinsko-zagorske županije te za promociju županije u zemlji i svijetu. Švaljek je za Radio Stubicu istaknuo kako mu je čast biti predsjednikom Županijske gospodarske komore, ali svjestan je obaveza, očekivanja i odgovornosti koje stoje pred njim i pred Komorom. Naglasio je kako želi da Komora dalje bude dobar partner tvrtkama s područja KZŽ, jedinicama lokalne samouprave i samoj Županiji. Rekao je i kako mu je želja kvalitetno predstavljanje gospodarstva i gospodarstvenika na razini Komore i na razini države, kao i afirmiranje ključnih ideja i smjernica HGK koje su oslonjene na transformaciju prema zelenoj, digitalnoj i održivoj ekonomiji. Najvažniji zadatak i najveća želja su mu povezivanje tvrtki unutar županije i postizanje višeg stupnja suradnje sa županijama Sjeverozapadne Hrvatske koje dijele sličan poslovni model te su prvenstveno orijentirane na proizvodnju i na izvoz. Smatra da se glas Komore mora više čuti te da Komora mora još bolje artikulirati ideje i zahtjeve. Švaljek je naglasio i kako je s ulaskom u Schengenski prostor važno povećati suradnju sa slovenskim firmama jer će se ukidanjem granica otvoriti puno prilika za srednje, male i mikro firme s jedne i druge strane granice.