Temeljem javnog poziva za kandidiranje za izbor članova i zamjenika Savjeta mladih Grada Donja Stubica prispjelo je 8 kandidatura. HDZ je za člana kandidirao Petra Kupinića, za zamjenika Nikolu Humljaka. Sportska zajednica Grada za člana Lovru Lončarića, za zamjenika Luku Pavrlišaka. Stranka rada i solidarnosti za članicu Anu-Paulu Strugar, za zamjenika Josip Kondres. Nogometni klub Donja Stubica za člana Luku Kuhtu, za zamjenicu Niku Kuhtu. Neformlana skupina mladih za člana Mihaela Kormana, za zamjenika Domagoja Zniku. Pikado klub Stubica za člana Martina Landripeta, za zamjenika Karla Harica. Multimedijalni centar Stub klub za članicu Doroteu Tišljar, za zamjenicu Paulu Jozić i za članicu Korinu Jagečić, za zamjenicu Jelenu Bubanko. Od ovih 8 kandidata sa zamjenicima Gradsko vijeće Donje Stubice će na narednoj sjednici u Savjet mladih izabrati pet kandidata sa svojim zamjenicima.