Neobrađenog i zapuštenog zemljišta sve je više, a proteklih nekoliko godina red uvode poljoprivredni redari. Poljoprivredna redarka za područje grada Zaboka i općine Sveti Križ Začretje je Andrea Janjčec koja taj posao obavlja od proljeća prošle godine. ”Posao poljoprivredne redarke je nadzor nad provođenjem agrotehničkih mjera na poljoprivrednim površinama. To znači sprečavanje zakorovljenosti zemljišta, gospodarenje biljnim ostacima, održavanje organske tvari, plodnosti i povoljne strukture tla, zaštita od erozije. Također, redar je zadužen i za održavanje živica, poljskih puteva i kanala”, rekla je Janjčec. Otkako je redarka, pomaka s neobrađenim i zapuštenim zemljištem ima, no, napominje da je to još uvijek daleko od idealnog, odnosno od onog kako su si zamislili. Građanima se obavijesti o zapuštenosti čestica upućuju pisanim putem. Početak su dvije obavijesti u razmaku od 8 dana. ”Tu pojedini građani odmah nakon zaprimljene prvobitne obavijesti izvrše traženo, neki se ispričaju zbog neodržavanja, neki se prestraše, neki se naljute. Ukoliko se ne očituju o situaciji ni ne provedu uređenje čestice, krećemo u upravni postupak, izdavanjem rješenja’, ističe Janjčec. Nerazriješeni imovinsko-pravni odnosi definitivno su vodeći problem i prepreka u radu poljoprivrednog redara. ” Tzv. vlasnički čušpajz“, odnosno neutvrđeno vlasništvo većinom je vodeći uzrok zašto se pojedino zemljište ne održava pa onda u tom smislu nitko od eventualno mogućih vlasnika ni ne želi preuzeti odgovornost i posljedice za neodržavanje parcele. Naš cilj je uređenje zapuštenog zemljišta, prvenstveno, na terenu, a onda i u papirnatom smislu, dakle kazne su tu definitivno zadnja opcija, napominje Janjčec za Radio Stubicu. Kazne se kreću od 1000 kuna za fizičke, a za pravne od 5000 do 10000 kuna pa na dalje. Uredovni dani poljoprivrednog redarstva za područje Općine Sveti Križ Začretje su ponedjeljak i utorak, dok je ostatak tjedna, dakle, od srijede do petka predviđen za Grad Zabok. Građani se mogu javiti telefonskim putem, e-mailom ili osobnim dolaskom u prostorije općine i grada.