Klizište na šumskoj cesti – Sopot – Vražja peć na području Pegrade sanirano je te je dionica otvorena za sav promet. Sanirano je i klizište na nerazvrstanoj cesti Gajšaki – Haramini te je cesta također otvorena za sav promet. Inače, tim dionicama je zbog pojave klizišta uslijed obilnih oborina promet bio u potpunosti onemogućen te su bili potrebni zahtjevniji zahvati sanacije.