Krapinsko-zagorska županija objavila je Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi u djelatnostima zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom. Sredstva su osigurana u županijskom Proračunu te se dodjeljuju za obnovu, uređenje i valorizaciju nepokretne i pokretne kulturne baštine, obnovu i izgradnju objekata kulturne baštine te očuvanje i promicanje nematerijalne kulturne baštine. Financijska potpora po projektu je od 398,17 eura do maksimalnih 26.544,56 eura. Na Javni poziv mogu se prijaviti ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne samouprave. Rok za prijavu je do 22. veljače. Više informacija i potrebna dokumentacija dostupni su na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije.