Grad Zlatar dobio je 22.802 eura na natječaju MUP-a iz Nacionalnog plana sigurnosti prometa. Prema riječima gradonačelnice Jasenke Auguštan Pentek, grad je na natječaj prijavio prometnu signalizaciju i preventivne radare za pješački prijelaz u Varaždinskoj ulici jer je na tom prijelazu, unatoč uzdignutoj plohi, bilo dosta problema te će ovime biti bolje označen, ističe gradonačelnica. Na natječaju je prošao još samo jedan projekt iz KZŽ, i to projekt Županijske uprave za ceste kojemu su odobrene 93 tisuće eura. Njime su predviđeni tehničko-prometni zahvati na 14 pješačkih prijelaza na županijskim i lokalnim cestama.