Zatvaranje ceste u Krapini

35

Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. obavijestila je da će zbog radova na izgradnji vodoopskrbnog sustava Mihaljekov Jarek, Polje Krapinsko i Velika Ves sutra biti zatvoren sav promet gradskom nerazvrstanom cestom Krapina – Mihaljekov Jarek – Popovec na dionici od adrese Polje Krapinsko 2 do raskrižja s državnom cestom D1 u naselju Velika Ves, raskrižje kod betonare Kamenoloma Gorjak. Radovi će se izvoditi od 7 sati do završetka, a sav promet će se preusmjeravati na alternativni pravac zagorskom magistralom D1, postavljanjem odgovarajuće privremene prometne signalizacije. Stanovnicima naselja u zoni izvođenja radova omogućavat će se adekvatan prolaz za hitne i neodgodive potrebe.