Mještani Zagorskih Sela godinu dana bili su bez obiteljskog liječnika. Po uputnicu, recept i lijek morali su van svoje općine. Od početka ove godine, mogu ipak odahnuti. Dobili su liječnicu, dr. Jasnu Gmajnički koja će jedan dan biti u ordinaciji u Zagorskim Selima. Prema riječima načelnice Ksenije Krivec Jurak, mještani su godinu dana putovali k liječniku u Klanjec jer je ambulanta bila pod ingerencijom klanječkog Doma zdravlja. Ambulantu u Zagorskim Selima sada preuzima privatna liječnica. Na usluzi pacijentima u Zagorskim Selima bit će četvrtkom, a ostatak tjedna u ambulanti u Kumrovcu.