Vlada RH financirat će izgradnju plinovoda Lučko-Zabok

36

Hrvatska će graditi dva nova plinovoda ukupne vrijednosti 400 milijuna eura. Plinovod Lučko- Zabok duljine je 36 kilometara i vrijednosti 78 milijuna eura. Planirani plinovod Zabok-Lučko prolazit će područjem Krapinsko – zagorske županije odnosno područjem Grada Zaboka i Grada Oroslavja, zatim područjem Zagrebačke županije odnosno područjem Općine Jakovlje, Općine Bistra, Grada Zaprešića i Grada Sveta Nedelja te područjem Grada Zagreba. Plinovod Bosiljevo – Sisak – Kozarac vrijednosti je 322 milijuna eura i duljine 122 kilometara. Oba plinovoda gradit će Plinacro. S dva nova plinovoda osigurat će se sigurna i stabilna opskrba plinom, rekao je ministar gospodarstva Damir Habijan.