Foto: Europski talent centar Hrvatska - Centri izvrsnosti Varaždinske županije

U Varaždinskim Toplicama održan je 4. Festival Ivan Kukuljević Sakcinski i 4. Smotra dječjeg kajkavskog pjesništva „Kaj je naša duša i naša popiefka”. Na natječaj su pristigle 173 lirske pjesme na kajkavskom narječju iz 42 osnovne škole s kajkavskog govornog područja. U kategoriji 5. i 6. razreda pvu nagradu dobila je Vida Skrablin iz Osnovne škole Donja Stubica pod vodstvom mentorice Danice Leštek, dok je drugu nagradu dobio Noa Krušelj iz Osnovne škole Bedekovčina, pod vodstvom mentorice Ivane Kranjčec. U kategoriji 7. i 8. razreda prvu nagradu dobila je Iva Plišo iz Varaždinskih Toplica pod vodstvom mentorice Sanje Habek. Radovi su tiskani u zbirci, a 20 odabranih autora kazivalo je svoje stihove na Smotri. Organizatori festivala su Europski talent centar Hrvatska – Centri izvrsnosti Varaždinske županije i Centar izvrsnosti za hrvatski jezik za osnovne škole.