S novom naredbom Ministarstva poljoprivrede koja je izašla 20. srpnja cijela Hrvatska je pod velikim restrikcijama što se tiče držanja, klanja i prodaje svinja, kako bi se spriječilo širenje afričke svinjske kuge. Prije svega, zabranjeno je klanje svinja za vlastite potrebe, kao i stavljanje svinja u promet, na svim gospodarstvima koja su svrstani u kategoriju, 0, 1 i 2. Iznimno se klanje svinja na tim gospodarstvima može obaviti uz obavezan klinički pregled koji obavlja veterinar ovlaštene organizacije, a klanje se mora najaviti tri dana ranije. Pregled vrijedi 24 sata i plaća se od 20 do 30 eura. Izuzetak toga je da se svinja vozi direktno u klaonicu.

Ta se kategorizacija gospodarstava po prvi put provodila 2019. godine s obzirom na bio sigurnosne mjere koje posjednici imaju da bi mogli držati svinje. Većina gospodarstava u našoj županiji svrstana je u kategoriju 2, a oni koji nisu udovoljili nikakvim uvjetima u kategoriju 1. Svega tri posto gospodarstava u Zagorju svrstano je u kategoriju 3. Mnogi uzgajivači ni ne znaju u kojoj su kategoriji njihova gospodarstva i trebaju pitati svog veterinara. Sada po toj novoj naredbi, sva gospodarstva koja su svrstana u kategoriju 1 i 2 moraju se prekategorizirati u kategoriju 3., rekla je dr. vet. med Nina Čajko Peštaj iz Veterinarske stanice Zag-vet, ambulante u Oroslavju, gostujući u Gruntu, poljoprivrednoj emisiji Radio Stubice.

Postoje i rokovi za tu prekategorizaciju. Gospodarstva kategorije 1 moraju prijeći u kategoriju 3 do 20. rujna, a gospodarstva kategorije 2 u kategoriju 3 do 20. listopada. „Nužni uvjeti koji se moraju napraviti da bi gospodarstva mogla prijeći u kategoriju 3 su: da svinje posjeduju ušne markice, popratnu dokumentaciju putni list i svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinje, ograđen objekt u kojem se drže svinje kako ne bi došlo do kontakta s divljim životinjama i dezinfekcijske barijere. Za gospodarstva do 10 svinja dezbarijere se postavljaju na ulazu u objekt, a iznad 10 svinja i na ulazu u dvorište. Također, među uvjetima je i to da se svinje moraju umjetno osjemenjivati i ne smiju se hraniti napojem životinjskog podrijetla, pojasnila je veterinarka Čajko Peštaj. Za kategorizaciju vašeg gospodarstva obratiti se trebate veterinaru ovlaštene organizacije. Ta se kategorizacija plaća, od 40 do 50 eura. Ukoliko uzgajivači ne provedu tu rekategorizaciju bit će im naređeno obvezno klanje svih životinja na gospodarstvu uz obavezan klinički pregled svinja.

„Afrička svinjska kuga ozbiljna je prijetnja ionako posrnulom svinjogojstvu. U svijetu je od 2014. do 2020. uginulo ili eutanizirano 1,3 milijuna svinja. Slavonija je gotovo propala. U Zagorju imamo tek 12.874 svinje na 1749 gospodarstava. Virus se prenosi na više načina, mogu ga prenijeti čak i krpelji, izravnim kontaktom preko zaražene životinje, preko kontaminiranih predmeta, hrane i vode… Bitnu ulogu i tome imaju i lovci koji su također dobili naputke na koji način mogu ići u lov i kojih se bio sigurnosnim mjerama moraju pridržavati. Blizu nam je i Sljeme, gdje ima puno divljih svinja i na taj način bi se virus mogao proširiti i na nas. Zato uzgajivači trebaju ove mjere shvatiti ozbiljno, upozorila je veterinarka Čajko Peštaj.