Goran Vukmanić

Krajem lipnja u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Krapina registrirano je 1.668 osoba. U usporedbi sa svibnjem broj nezaposlenih smanjio se za 0,4% ili 7 osoba, a u odnosu na lipanj 2023. broj nezaposlenih manji je za 10,3% ili 191 osobu. Ukupno je u lipnju 2024. iz evidencije nezaposlenih izašlo 238 osoba. U evidenciju nezaposlenih novoprijavljena je ukupno 231 nezaposlena osoba, 31,0% manje nego u lipnju 2023. godine. Poslodavci su u lipnju prijavili 409 potreba za radnicima što je za 35,8% manje nego u prethodnom mjesecu, te za 8,5% manje u odnosu na isti mjesec 2023. godine. Prema djelatnostima najviše slobodnih radnih mjesta prijavljeno je u prerađivačkoj industriji, zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, građevinarstvu i obrazovanju. Novčanu naknadu u lipnju su koristile 372 nezaposlene osobe ili 22,3% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade smanjio se u usporedbi sa lipnjem 2023. godine za 18,4%.