U planu sanacija mostova, cesta i nogostupa

32

U gradu Zlataru proteklih mjeseci provodile su se brojne komunalne akcije, između ostalog saniran je i tzv “Bajzekov most”, za koji je, pregledom stanja mostova na području grada, konstatirano da je u najlošijem stanju. Prema riječima gradonačelnice Jasenke Auguštan Pentek, u narednim je godinama, u planu je kontinuirana obnova svih mostova na području grada. Krenula je i akcija asfaltiranja nerazvrstanih cesta. Planirano je svake godine u jednom naselju asfaltirati jednu dionicu, pa je tako ove godine uređeno ukupno 1,5 km cesta u naseljima, Borkovec, Repno, Balići, Donja Batina i Vižanovec. U prijedlogu proračuna za iduću godinu u planu je nastavak tih aktivnosti, kao i nastavak uređenja nogostupa na području grada.