S ciljem smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika Općina Konjščina provodi javno savjetovanje o Prijedlogu odluke o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih. Kako ističe načelnica Anita Kork, prošle je godine kod donošenja proračuna na prijedlog SDP-a predložena stavka vezanu uz stambenu politiku. Dogovoreno je da će se pristupiti izradi Pravilnika o provedbi natječaja, a sada je Pravilnik na javnom savjetovanju. Mjere kojima se potiče rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Konjščina su sufinanciranje gradnje obiteljske kuće te sufinanciranje kupnje obiteljske kuće ili stana na području općine. Sufinanciranje gradnje obiteljske kuće može se ostvariti u iznosu do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 3 tisuće eura, odnosno 22.603 kn, pod uvjetom da je ishođena pravomoćna građevinska dozvola ili odgovarajući akt za gradnju te da je prijava početka građenja obavljena u godini prije raspisivanja javnog poziva ili godini raspisivanja javnog poziva, a sve prema važećim propisima gradnje. Sufinanciranje kupnje obiteljske kuće ili stana može se ostvariti također u iznosu do najviše 3 tisuće eura, a uvjet je da je kupoprodajni ugovor sklopljen u godini raspisivanja javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava. Korisnici mjera mogu biti građani do 40. godine života na dan raspisivanja javnog poziva koji u svom vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, odnosno da im kupljena nekretnina ili nekretnina koju grade predstavlja prvu nekretninu za stanovanje na području RH. Načelnica je uputila poziv zainteresiranima da ispune anketu kako bi dobili povratne informacije o potrebi rješavanja stambenog pitanja. Potrebne informacije mogu se pronaći na web stranici Općine Konjščina.