Foto: Općina Konjščina

Općina Konjščina objavila je ponovnu javnu raspravu o prijedlogu 3. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine koja traje od 5. do 12. srpnja ove godine. Prijedlog je izložen na javnom uvidu u prostorijama Općine radnim danom od 9 do 14 sati te je objavljen na općinskoj web stranici dok će javno izlaganje biti u danas od 18 sati u konjščinskom Domu kulture. Zainteresirani građani mogu u navedenom roku, do 12. srpnja, poslati svoje primjedbe i prijedloge pismenim putem na adresu Općine Konjščina, a mogu ih dati i na javnom izlaganju, kada mogu i pitati što ih zanima. Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani te potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja.