Dijana Hršak

Javna ustanova Zagorje zeleno u ovoj je godini uspjela završiti dva plana upravljanja za Natura 2000 područja, od ukupno tri koja postoje za sva Natura područja u KZŽ. Planovi su doneseni za period od 10 godina te će se po njima raditi u narednom periodu i već su ugrađeni u godišnji program rada za slijedeću godinu, rekla je za Radio Stubicu Dijana Hršak, ravnateljica Ustanove. Naglasila je kako su se i u ovoj godini održavale manifestacije, 10. Dani orhideja Noć šišmiša i Noć leptira. „Malo po malo prodiremo do ljudi i do njihove svijesti i savjesti o održivom i odgovornom ponašanju prema prirodi”, naglasila je Hršak. Ove je godine obilježen projekt Ptiček – Mali čuvari prirode, jedan od najpoznatijih edukativnih programa Ustanove, koji je proslavio 15 godina djelovanja. „ Iza nas su važni kapitalni i investicijski projekti, a sada se bavimo prirodom, restauracijskim mjerama, a ove godine smo prijavili i projekt vezan za kontrolu populacije stranih, invazivnih vrsta koji će se nastaviti u narednom periodu od četiri godine”, rekla je Hršak. Naglasila je i kako je cilj ustanove da svojim postupcima mijenja na bolje svoje okruženje i to kroz rad s ljudima te kroz konkretne akcije. „Važno je reći na glas, i s konkretnim pozitivnim akcijama djelovati na svoje okruženje. Teme o klimatskim promjenama i o zelenom i održivom nikad se nisu više spominjale nego danas, a to je onda i nama prilika da više o tome progovaramo i ukazujemo te da smo dosljedni i da djelujemo odmah i konkretno”, naglasila je Hršak