Osnovna škola Mače i Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina odabrane su za sudjelovanje u eksperimentalnom programu cjelodnevne škole. Na javni poziv otvoren u ožujku prijavilo se 68 škola s pripadajućim matičnim, a na popisu odabranih su 64 škole. Riječ je o većem broju škola no što je Ministarstvo najavljivalo da će ih uključiti u svoj projekt, budući da su spominjali 50-ak škola Većina odabranih škola nalazi se u ruralnim sredinama, dok škole u gradovima, posebice većima, nisu iskazale interes za sudjelovanje u programu cjelodnevne škole. Plan je da od nove školske godine učenici u odabranim školama provode više vremena u školi, uz jaču satnicu pojedinih predmeta, nove predmete te dodatne aktivnosti, uključujući pisanje školske zadaće. Program će se provoditi eksperimentalno u naredne četiri godine.